Inne

- drewno budowlane

wieźby dachowe

deski i łaty

krawędziaki

- impregnacja drewna – metoda zanurzeniowa

- ściernice tarczowe

- maski przeciwpyłowe

- rękawice ochronne